Regulamin uczestnictwa w wystawie

REGULAMIN

udziału w otwarciu wystawy

WRZEŚNIOWYM SZLAKIEM 7 DYWIZJI PIECHOTY
BITWA POD JANOWEM 1939

miejsce wydarzenia – Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego

w Złotym Potoku ul. Kościuszki 11
data 13.09.2020 r.

§ 1

Zakres obowiązywania

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas otwarcia wystawy Wrześniowym szlakiem
7 Dywizji Piechoty, organizowanej przez Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku w czasie pandemii SARS-COV-2.

2. Osoby przebywające na terenie wydarzenia podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu.

3. Wejście i przebywanie osób na terenie wydarzenia oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.

§ 2

Ogólne zasady organizacji wydarzeń kulturalnych

1. Udział uczestników w wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem:

a. zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia;

b. zachowania dystansu społecznego min. 1,5 metra;

c. braku objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp.

2. Udostępniamy uczestnikom wydarzenia sale muzealne z zachowaniem dopuszczalnej liczby osób mogących przebywać w salach wystawienniczych. Ze względu na ograniczoną ilość osób, która jednocześnie może przebywać na salach wystawienniczych, Muzeum będzie czynne do ostatniego uczestnika wydarzenia, który wyrazi wolę zwiedzania wystawy.

3. Pracownicy Muzeum będą koordynowali ruch uczestników wydarzenia.

4. Uroczystości otwarcia wystawy będą odbywały się przed budynkiem Muzeum, gdzie nie ma ograniczeń, ale należy zachować 1,5 metra dystansu pomiędzy uczestnikami wydarzenia.

5. Oczekiwanie na wejście do sal wystawienniczych powinno odbywać się z zachowaniem dystansu 1,5 metra.

5.Dezynfekcja dłoni przez uczestników wydarzenia przy wejściu do obiektu lub na teren wydarzenia jest obowiązkowa.

6.Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń organizatora.

7.Organizator może odmówić wstępu na teren wydarzenia w przypadku braku wolnych miejsc.

8.Organizator może utrwalać przebieg uroczystości Wrześniowym szlakiem 7 Dywizji Piechoty Bitwa pod Janowem 1939 przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Udział w wydarzeniu jet dobrowolny a Osoby biorące w nim wyrażają zgodę na utrwalanie swojego wizerunku i nie mogą jej cofnąć.

§ 3

Szczegółowe wytyczne dotyczące liczby osób przebywających w salach wystawienniczych Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym potoku ul. Kościuszki 11

1. Na salach wystawienniczych w Muzeum regionalnym im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku może przebywać maksymalnie 11 osób.

§ 4

Szczegółowe wytyczne dotyczące otwarcia wystawy w części odbywającej się na zewnątrz Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku

1. Na terenie wydarzenia organizowanego przez Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku uczestnicy są zobowiązani do zachowania 1,5-metrowej odległości pomiędzy sobą.

2. Osoby te powinny zająć przygotowane miejsca lub usiąść tak, żeby zachować dystans 1,5 m od innych, niespokrewnionych uczestników.

3. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wydarzeń plenerowych, zwrócenie uwagi na dystans społeczny, dotykanie powierzchni wspólnych oraz o częste dezynfekowanie dłoni.

4. Osoby chore lub z jakimikolwiek objawami chorobowymi (także związanymi z uczuleniem np. na pyłki trawy, kwiatów itp.) prosimy o pozostanie w domach.

 

Dyrektor

Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku

/Justyna Siemion/