Za krajem ojczystym tęskno mi, Panie! Rekonstrukcja historyczna w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Zaproszenie