Urodzony Zygmunt Krasiński

Pierwsza konferencja z cyklu: ROMANTYCY W NIEROMANTYCZNYM OGRODZIE
Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Muzeum Regionalne im. Z. Krasińskiego w Złotym Potoku.

Konferencja