Podpisanie umowy o współpracy

W minioną niedzielę (19 lutego 2023 roku) w naszym Muzeum odbyła się doniosła uroczystość podpisania umowy dotyczącej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Humanistyczno – Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie a Muzeum Regionalnym im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku.

19 lutego jest datą symboliczną dla naszego Muzeum. W tym dniu urodził się wielki poeta doby romantyzmu hr. Zygmunt Krasiński. Rodzina hrabiów Krasińskich była właścicielem dóbr Złoty Potok od roku 1851, a ostatni właściciel tych ziem hr. Karol Raczyński był wnukiem naszego wieszcza narodowego.
Uroczystego aktu podpisania umowy dokonali: prof. dr hab. Adam Regiewicz dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie i Justyna Siemion dyrektor Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku.
To podniosłe wydarzenie zostało uświetnione wykładem prof. dra hab. Macieja Szargota pt. “Śmieszny Krasiński”.
Umowa o współpracy Muzeum i Uniwersytetu Jana Długosza