INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy że od soboty 17 października 2020 roku na terenie powiatu częstochowskiego zostaną wprowadzone obostrzenia dla czerwonej strefy.
Wobec powyższego prosimy o stosowanie się do wytycznych związanych z obowiązującymi nakazami bezwzględnego zasłaniania nosa i ust maseczką bądź przyłbicą, dezynfekcję rąk, oraz o przestrzeganie limitów osób przebywających w muzeum i zachowanie dystansu społecznego – minimum 1,5 metra.

Przed wizytą w naszym Muzeum prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zwiedzania dostępnym w zakładce „Dla zwiedzających”.

Nowe zasady bezpieczeństwa w strefie czerwonej