I Święto Pułkowe 7 Pułku Artylerii Lekkiej

Zaproszenie do udziału w: 1 Świeto Pułkowe 7 Pułku Artylerii Lekkiej"

I Święto Pułkowe 7 Pułku Artylerii Lekkiej jest wydarzeniem mającym na celu zachowanie w zbiorowej pamięci wydarzeń z pierwszych dni września 1939 roku, jakie rozgrywały się z udziałem żołnierzy 7 Dywizji Piechoty w regionie częstochowskim.

Program wydarzenia:

16:00 Rozpoczęcie
16:10 Prelekcja historyka IPN Adama Kurusa “Działania bojowe 7 Pułku Artylerii Lekkiej we wrześniu 1939 roku”
16:45 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie “Wrześniowym szlakiem 7 Dywizji Piechoty. Bitwa pod Janowem 1939”. Na wystawie zostaną zaprezentowane nowe zabytki związane z 7 Pułkiem Artylerii Lekkiej

Organizatorzy:

Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. gen. Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie.

Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa