Finisaż wystawy “Moje pasje”

15 lipca 2019 r. we wnętrzach pałacu Raczyńskich w Złotym Potoku odbył się uroczysty finisaż, wieńczący wystawę tkaniny unikatowej „Moje pasje” Jadwigi Wosik.

Na wystawie prezentowane były tkaniny pochodzące z różnych okresów twórczości Artystki, która w swoim domu tka niekończące się opowieści
o otaczającym nas świecie, a zwłaszcza o przyrodzie, która jest doskonała sama w sobie. Na krosnach, wprawną ręką maluje swoje relacje
z otaczającym Ją światem, ukazuje ulotność chwili i nieuchronne przemijanie.

Organizatorzy dziękują za tak liczne przybycie i uświetnienie swoją obecnością naszego wydarzenia:
Panu Edwardowi Moskalikowi Wójtowi Gminy Janów wraz z małżonką, Pani Lidii Piestrzyńskiej Zastępcy Wójta Gminy Janów, Pani Małgorzacie Kuk Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Pani Ewie Ucieklak Przewodniczącej Rady Gminy Janów oraz Radnym Rady Gminy Janów, Panu Adamowi Markowskiemu Radnemu Powiatu Częstochowskiego wraz
z małżonką, Pani Monice Kosielak Radnej Powiatu Częstochowskiego, Pani Annie Tarczyńskiej Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
w Janowie, Członkom Związku Polskich Artystów Plastyków Oddział
w Częstochowie z Panem Czesławem Tarczyńskim ówczesnym Prezesem, który przyjął Panią Jadwigę Wosik w poczet członków ZPAP, Członkom
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych im. Wandy Wereszczyńskiej
w Częstochowie,
 Pani Krystynie Kozioł Sołtys miejscowości Ponik, Pani Danucie Kuczyńskiej Prezes Jurajskiego Stowarzyszenia Nowa Tradycja, Pani Barbarze Śledzik wraz z Członkami Jurajskiego Klubu Seniora, Pani Grażynie Ziętek ArtPonik Galeria Poezji i Sztuki, Członkom Zespołu Folklorystycznego Janowianie oraz wszystkim naszym wspaniałym Gościom, którzy wspólnie z nami współtworzyli finisaż. dziękujemy Panu Grzegorzowi Ciejpa za przepiękną improwizację muzyczną.

Dyrektor Złotopotockiego Muzeum składa w szczególności podziękowania 
Panu Krzysztofowi Smeli Staroście Powiatu Częstochowskiego oraz
Panu Edwardowi Moskalikowi Wójtowi Gminy Janów
za wsparcie naszych działań przy organizacji wystawy.